bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie-Zdrój


NIP: 633-20-02-096
REGON: 000297767
KRS: 0000045140


konto: ING Bank Śląski: 83 1050 1605 1000 0022 1272 1688


Sekretariat: 32 476-14-51
Faks: 32 475-17-27


Dyrektor Henryka Drużyńska-Skarbek: 32 476-22-75


Poczta elektroniczna:
szpitalwsr(at)wsr.cal.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z poźn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

AktualnościOpublikował: Zbigniew Trzcionkowski
Publikacja dnia: 13.01.2014
Podpisał: Zbigniew Trzcionkowski
Dokument z dnia: 13.01.2014
Dokument oglądany razy: 14 105